.کلیه کارهای اداری ما تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز ۳۰ دسامبر به پایان می رسد.
ما در طول سال موفق به اخذ تائیدیه هایی از قبیل   ASTM F 2247, NBC Filter و UL 10 C و غیره شده ایم.
اگر هر گونه سئوالی داشتید لطفا ایمیل بفرستید.
ما به محض شروع کار رسمی پاسخ خواهیم داد.
ما از روز ۴ نوامبر ۲۰۱۷ ساعت ۹ صبح شروع به کار خواهیم کرد.
در سال ۲۰۱۷ تندرست و سلامت باشید.
متشکرم.